Asociacijos veiklos tikslai

Asociacijos veiklos tikslai:

 • vienyti asmenis, sergančius cistinė fibroze, tėvus, kurių vaikai serga cistine fibroze ir gydytojus, kurie specializuojasi šios ligos gydyme;
 • suburti šeimas, auginančias cistine fibroze sergančius vaikus bei suaugusius ligonius ir jų šeimas, teikti pagalbą auginant sergančius vaikus bei skatinti sergančių asmenų integraciją į visuomenę;
 • atstovauti cistine fibroze sergančius asmenis, jų tėvus bei gydytojus, ginti jų teises ir interesus valstybinėse, teisėsaugos ir kitose institucijose;
 • padėti užtikrinti bei ginti sergančiųjų cistine fibroze asmenų teises ir laisves, padėti jiems tenkinti savo poreikius.

Asociacija, siekdama savo tikslų, gali:

 • Organizuoti Asociacijos narių susirinkimus, konferencijas, simpoziumus ir įvairus renginius;
 • Bendradarbiauti su analogiškomis asociacijomis Lietuvoje ir už jos ribų;
 • Rinkti, kaupti ir platinti Asociacijos nariams ir visuomenei aktualią informaciją;
 • Atstovauti ir visomis galimomis teisėtomis priemonėmis ginti Asociacijos narių interesus Lietuvos Respublikos valstybės ir vietos savivaldos institucijose, įstaigose, kontrolės organizacijose, giminingose kitų šalių organizacijose bei santykiuose su privačiais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
 • Nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti Asociacijos tikslus ir uždavinius;
 • Pirkti ar kitokiais būdais įgyti reikalingą savo veiklai turtą, taip pat jį parduoti, išnuomoti, įkeisti ar kitaip juo disponuoti;
 • Naudoti Asociacijos lėšas įstatuose nustatytiems tikslams įgyvendinti;
 • Skirti lėšų labdarai ir paramai, sveikatos apsaugai, kultūrai, mokslui, švietimui, kūno kultūrai ir sportui, taip pat stichinių nelaimių ir ypatingos padėties likvidavimui;
 • Samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai ir tikslams įgyvendinti;
 • Gauti lėšų ar kitokio turto iš Lietuvos bei tarptautinių visuomeninių organizacijų, nevalstybinių organizacijų, fondų, taip pat kitų fizinių ar juridinių asmenų, gauti paramą;
 • Nustatyti Asociacijos nariams teikiamų paslaugų ir sutartinių darbų kainas, įkainius ir tarifus, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus;
 • Reorganizuotis, persitvarkyti, būti kitų pelno nesiekiančių juridinių asmenų steigėju, steigti siekiančius pelno juridinius asmenis ir būti jų dalyviais, išskyrus juridinius asmenis, kurių atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota;
 • Skelbti konkursus projektams rengti bei kitus konkursus, susijusius su Asociacijos veikla;
 • Užmegzti tarptautinius ryšius, keistis delegacijomis, dalyvauti renginiuose užsienyje;
 • Jungtis į asociacijų sąjungas, tarp jų ir tarptautines, bei dalyvauti jų veikloje;
 • Užsiimti kita visuomenei naudinga veikla.

Dėkojame mūsų rėmėjams

Nuoširdžiai visų mūsų ligoniukų ir jų tėvelių vardu dėkojame mūsų rėmėjams, dėka kurių mes galime dirbti siekiant geresnio šios ligos gydymo prieinamumo.

Nepamiršk laiku kreiptis

Labai svarbu laiku net ir nesergant - periodiškai nerečiau, kaip kartą per tris mėnesius kreiptis į mūsų gydymo centrus. Kurių kontaktus rasite mūsų tinklapyje.

Puikūs šios ligos gydytojai

Vilniuje ir Kaune yra įkurti cistinės fibrozės centrai, kuriuose dirba puikūs gydytojai, kurie specializuojasi gydydami šią sudėtingą ligą ir pasirengę padėti Jums, bet kokiu klausimu.

Susisiekite su mumis

Jeigu Jums iškilo klausimų, nežinote ką daryti - kreipkitės į mus. Kontaktai nurodyti tinklapio apačioje. Rašykite el. paštu ar skambinkite telefonu. Visada esame pasiruošę Jums padėti.

Kontaktai

Cistinės fibrozės asociacija

Tuskulėnų g. 10-7

LT-09212 Vilnius 

Tel.: +370 603 91051